ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 6 ਕੰਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈੱਪ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂ ਅਜਿਹੀਆਂ 6 ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖਾਓ ਫਲ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਫਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ ਸਿਗਰਟ: ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਤੀ ਗਈ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਹ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ: ਚਾਹ ਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਛ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਪਾਚਣ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਈਜੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਓ।

ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਹਾਓ: ਨਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰੀਆਂ ਹੈ ਹਨ , ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸਕਿਰ ਸਵਸਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਰਧਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਣ ਕਿਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਓ: ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਣ ਕਿਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੂਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਚਣ ਕਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਸੌਂਵੋ:ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਣ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੌਂਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *