ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਕਸਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ , ਦਯਾ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਭੂਰਾਲਾਲ ਪਾਲੀਵਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟੇ ਗਣਪਤਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ।ਅਚਾਨਕ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤਬਿਅਤ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ।

ਮਗਰ ,ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ।ਸੋਗ ਜਤਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਜਤਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ । ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ । ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 10 ਵਿੱਘੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 100 ਲੋਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ।

ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਕਸਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ , ਦਯਾ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਭੂਰਾਲਾਲ ਪਾਲੀਵਾਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟੇ ਗਣਪਤਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ।ਅਚਾਨਕ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤਬਿਅਤ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ।

ਮਗਰ ,ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ।ਸੋਗ ਜਤਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਜਤਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ । ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ । ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 10 ਵਿੱਘੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 100 ਲੋਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *