ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਲੱਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋ ਅਲਵਿਦਾ

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਜਾ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਾਓ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੈ,ਹਰ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਸੁਕੀ ਅੰਜੀਰ : – ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੇਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਕਬਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਫਲ ਕਈ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ , ਆਇਰਨ , ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ।

ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅੰਜੀਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਏਸਟ੍ਰੋਜਨਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਏਸਟ੍ਰੋਜਨਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਨੂੰ ਉਤਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ , uterine , ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੁਕੀ ਖੁਬਾਣੀ : – ਇਹ ਫਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ antioxidants , potassium , non – heme iron ਅਤੇ ਡੀਏਟ੍ਰੀ ਫਾਈਬਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਖੁਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ ਓਸੀਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਸੈੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸੁਕਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ : – ਸੁਕੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਸਕਿਰਿਆ ਪਦਾਰਥ ਰੇਡੀਓ ਥਰੈਪੀ ਜਾ ਹੋਰ ਵਿਵਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਕਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਬਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *