ਜਦੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਏ 5 ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੇ ( ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ )

ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਮਮੰਤ ਨਾਲ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ 50 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ

Continue reading

ਹਾਦਸੇ ਚ’ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ,ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਸੀਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ

Continue reading